Pensioenen

Pensioenfondsen, hoe zit dat ook alweer?

 
 
'Een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel.' Gewapend met deze slagzin heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties nieuwe afspraken gemaakt over het pensioen en de AOW. De afgelopen jaren is immers veel veranderd in de maatschappij: mensen worden ouder, het aantal werkenden neemt af en personeel wisselt sneller van werkgever. Het pensioenstelsel moet aansluiten op deze demografische wissel, wat de noodzaak tot een nieuw pensioenakkoord met zich meebrengt.

 

Bij Ferm in pensioenen volgen we deze ontwikkelingen op de voet. Maar daarvoor moeten we eerst een stapje terug doen: want hoe zit het ook alweer met pensioenfondsen? In deze blog kan je daar alles over lezen, zodat jij straks door een goed geïnformeerde bril het debat kan volgen. En mocht je dit nou echt een interessante ontwikkeling vinden, check dan vooral ook even de link aan het einde van dit artikel. Want bij Ferm bieden wij jou de leukste en spannendste baan in de wereld van pensioenen!

 

Het Nederlandse pensioenstelsel

Om mensen van pensioengerechtigde leeftijd te kunnen voorzien van een goed inkomen, zijn er voorzieningen georganiseerd.

1. De AOW (Algemene Ouderdomswet): deze voorziet in een basisinkomen na de datum van pensioneren. Iedere inwoner van Nederland ontvangt dit basispensioen.

2. Aanvullend pensioen via de werkgever: het grootste deel van de werkgevers in Nederlands heeft een pensioenregeling getroffen met hun werknemers. Deze regeling zorgt, op het moment van pensioen, voor een extra inkomen bovenop de AOW-uitkering.

3. Lijfrenten, banksparen, koopsommen en levensverzekeringen: via deze verzekeringen kunnen inwoners van Nederland sparen voor extra pensioen.

 

Verschillende pensioenfondsen

Er bestaan verschillende pensioenfondsen, welke zijn belast met de uitvoering van de in de pensioenovereenkomst afgesproken pensioenregeling. Met de pensioenovereenkomst wordt in de Pensioenwet de afspraak bedoeld tussen werkgever en werknemer over deelname aan een pensioenregeling van de werkgever. Pensioenfondsen zijn dus financiële instellingen die het geld beheren en uitkeren.

In hoofdlijnen zijn er vier soorten pensioenfondsen:

1. Pensioenfondsen voor ondernemingen: wanneer een onderneming niet onder een pensioenfonds van een bepaalde bedrijfstak valt, kan het bedrijf besluiten zelf een pensioenfonds op te richten. Dit fonds staat juridisch gezien los van het betreffende bedrijf.

2. Pensioenfondsen voor bedrijfstakken: dit type pensioenfonds is opgezet door werkgevers- en werknemersorganisaties uit een bedrijfstak. De meeste van deze zogenaamde bedrijfstakpensioenfondsen zijn aangesloten bij de Pensioenfederatie.

3. Pensioenfondsen voor beroepsgroepen: dit pensioenfonds is opgericht voor beoefenaars van een bepaald beroep, zoals medisch specialisten of notarissen. De beroepsbeoefenaars zijn verplicht zich aan te sluiten bij dit pensioenfonds. De beroepsgenoten kunnen lid worden van de beroepspensioenvereniging die is belast met de zorg voor de pensioenregeling.

4. Algemene pensioenfondsen: dit is een pensioenfonds dat meerdere collectiviteitskringen kent, waarin diverse pensioenregelingen worden uitgevoerd. Werkgevers kunnen samen met de werknemersvertegenwoordiging de pensioenregeling kiezen die zij het meest passend vinden. Iedere kring heeft zijn eigen afgescheiden vermogen.

Werkgevers dienen werknemers vanaf 21 jaar een pensioenregeling aan te bieden. Door (onder andere) demografische en economische ontwikkelingen wordt het pensioenstelsel voortdurend onder de loep genomen. Alle Nederlanders willen natuurlijk de zekerheid dat zij, wanneer zij eraan toe zijn, aanspraak kunnen maken op een redelijk pensioen.

De laatste jaren wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker. Van pensioenfondsen wordt verwacht dat ook zij een duurzaam beleid gaan voeren. Mede hierdoor blijft de pensioenbranche volop in beweging. Het is een uitdagende sector om in werkzaam te zijn.

 

Werken in de pensioenen

Er zijn veel verschillende pensioenfondsen voor verschillende branches (bedrijfstakpensioenfondsen), bijvoorbeeld Horeca & Catering, Vervoer, en Overheid en Onderwijs. De mensen die werken bij een dergelijk pensioenfonds doen zeer nuttig werk voor miljoenen werknemers. Pensioenen zijn volop in beweging en er worden hoge eisen gesteld aan werknemers. Om aan deze hoge eisen te kunnen blijven voldoen, krijgen werknemers volop de gelegenheid deel te nemen aan trainingen en kunnen ze opleidingen volgen. De sfeer is informeel en het ambitieniveau is hoog.

Ben jij ook klaar voor de volgende stap in je carrière en wil jij graag onderdeel uitmaken van de implementatie van het nieuwe pensioenakkoord? Solliciteer dan via de volgende link op een uitdagende functie bij Ferm in Pensioenen: https://tinyurl.com/2p9xsx6p.

Nieuws & ervaringen van traineeships

Krijgen urgente cliënten altijd voorrang op cliënten die al 4 jaar op de wachtlijst staan? Zomaar een vraag waar je als zorgbemiddelaar mee te maken krijgt. Bij Zorgon vinden we dat zorgbemiddeling echt een vak is. Daarom starten we binnenkort met een één-jarig traineeship over zorgbemiddeling. Wil jij graag een cliënt met een zorgvraag op het juiste moment zorg bieden? Ontdek of het Traineeship Zorgbemiddeling bij jou past. 
Veel uitzendkrachten, geen grip op de personeelskosten, vertroebeling van de rollen en een onderlinge cultuur van naar elkaar wijzen. Een mooie uitdaging voor ons binnen een van de verpleeghuizen van een Nederlandse VVT-organisatie. Het doel? Iedereen, van teamleider tot planner, de tools bieden om hun eigenaarschap te herpakken. En dat lukte!
De zorgadministratie werd voorheen vaak uitgevoerd door medewerkers die, na jarenlang in de zorg te hebben gewerkt, de overstap maakten naar een bureaufunctie. Maar dat is enorm aan het veranderen. Tegenwoordig kiezen mensen voor het vak zorgadministratie en komt er veel specifieke kennis en expertise bij kijken. Met Zero Admin als stip op de horizon groeit en ontwikkelt het vak van zorgadministrateur in een razendsnel tempo. 

De Quoratio Groep heeft twee jaar op rij een FD Gazellen-award gewonnen in de categorie grote bedrijven.

Login

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, zonder daarbij persoonsgegevens te verwerken