Finance

Business Intelligence en Data Analytics: de digitalisering van de financiële functie

Business Intelligence en Data Analytics, je hoort deze termen steeds vaker langskomen. Maar wat betekenen deze termen nu precies? En wat betekenen ze in de praktijk voor financials? Een aantal weken geleden organiseerden we een webinar over de toekomst en digitalisering van de financiële functie. In dit artikel duiken we dieper in op de details rondom deze populaire termen en ontwikkelingen.

Wat is Business Intelligence?

In de praktijk zijn beide begrippen nauw met elkaar verweven. Met Business Intelligence wordt de informatiestructuur bedoeld die het verzamelen van data binnen een organisatie mogelijk maakt, zodat er actueel inzicht in bedrijfsdata geboden kan worden door middel van hieraan gekoppelde dashboards. Het inzicht wat hiermee geboden wordt kan zowel financieel, operationeel als strategisch interessant zijn. Zo houden bijvoorbeeld financiële dashboards de kerncijfers van het bedrijf in de gaten, kunnen operationele dashboards de verkoop of logistieke efficiëntie meten en zijn er strategische dashboards die zien of de projectplanning volgens budget gaat. Business Intelligence is daarbij een verzamelterm die naast de bijbehorende IT-infrastructuur ook de hieruit voortkomende analyses omvat. Doordat er in de bedrijfsvoering vaak verschillende software- en informatiesystemen naast elkaar gebruikt worden, is het belangrijk dat de gegevens hieruit centraal en gestructureerd worden opgeslagen zodat je hier uiteindelijk conclusies uit kunt trekken. Hierdoor kunnen analyses worden uitgevoerd op cijfers die volledig en juist zijn; Business Intelligence vormt een goede basis voor betrouwbare stuurinformatie en is de eerste stap richting voorspelbare bedrijfsvoering.

Het belang van een datawarehouse en de volgende stap richting Data Analytics

Door bedrijfsdata uit verschillende bronnen op een gestructureerde manier in een centrale datawarehouse op te slaan, kunnen zowel historische als actuele bedrijfsgegevens worden geanalyseerd. Hierdoor beschikken bedrijven eerder over belangrijke stuurinformatie en kunnen ze sneller op interne en externe veranderingen reageren. Doordat het inzicht in de bedrijfsvoering wordt vergroot, kan de impact van beslissingen beter worden voorspeld en kunnen materialen en medewerkers steeds optimaler worden ingezet.

Nu komen we bij de volgende stap; deze opgeslagen gegevens vormen namelijk een perfecte bron voor Data Analytics. Waar Business Intelligence de historische of actuele data analyseert, kijkt Data Analytics naar de toekomst. Door de opgeslagen interne bedrijfsdata te combineren met externe data uit de markt worden er met Data Analytics patronen herkend, berekeningen gemaakt en modellen opgesteld waarmee de toekomstige situatie van het bedrijf in kaart kan worden gebracht. Een bedrijf dat zowel Business Intelligence als Data Analytics succesvol implementeert is actueel op de hoogte van wat er intern speelt en kan daardoor de impact van beslissingen accurater voorspellen. Steeds meer bedrijven implementeren data-gedreven bedrijfsvoering en besteden hun middelen zo efficiënter en effectiever. Doordat er steeds meer data beschikbaar komt kunnen ook steeds accuratere voorspellingen gemaakt worden. Bedrijven die niet over een data-infrastructuur beschikken zullen in de toekomst niet opgewassen zijn tegen hun efficiënte en effectieve data-gedreven concurrenten; meegaan in deze trend is dus essentiëel.

Ontwikkelingen voor financials en digitalisering van de financiële functie

Wat heeft dit nu voor invloed op de financiële functie? Veel toepassingen van Business Intelligence en Data Analytics hebben overeenkomsten met traditionele taken in Finance en Control. Denk hierbij aan het invoeren, controleren, opschonen en samenstellen van financiële cijfers en het uitvoeren van analyses op bedrijfsprestaties. De technologie van Business Intelligence en Data Analytics gaan hierin de Finance & Control Professional wat ontzorgen; repeterende taken voor het invoer- en samenstelproces van de financiële cijfers worden namelijk deels gerobotiseerd. Eerder schreven we er deze blog over.

Dit betekent dat een financial meer tijd overhoudt voor de leukere kneepjes van het vak, zoals bijvoorbeeld het analyseren van bedrijfsresultaten, het doorrekenen van business cases, het herkennen van knelpunten of risico’s in bedrijfsprocessen en het adviseren van de opdrachtgever. Op deze manier houdt de Finance & Control Professional meer tijd over om duurzame toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de bedrijfsvoering.

De financial van de toekomst

Business Intelligence en Data Analytics bieden de moderne financial een fundament voor het efficiënt opstellen van financiële rapporten, het analyseren van financiële cijfers en het adviseren in strategische bedrijfsvoering. Door bijvoorbeeld Data Analytics te combineren met financiële kennis kunnen er effectievere budgetten, prognoses of prijsbepalingen opgesteld worden. Daarnaast zorgt Business Intelligence ervoor dat financials sneller de boekhouding op orde kunnen hebben zodat ze actuelere financiële rapporten op kunnen stellen en meer tijd over houden voor het controleren van de administratie. Doordat veel uitvoerende taken gerobotiseerd worden kan de financial eerder zowel interne als externe stuurinformatie verstrekken.

De ‘financial of the future’ kan er dus niet omheen; Business Intelligence en Data Analytics komen in zijn/haar takenpakket!

Vooroplopen in deze financiële automatisering

In de praktijk zijn er nog veel bedrijven die achterlopen in deze automatisering. Dit zorgt ervoor dat financials een deel van hun kostbare tijd nog bezig zijn met het invoeren, opschonen en opstellen van financiële cijfers en dat zij relatief weinig tijd over houden voor de analytische of strategische aspecten van hun takenpakket. Wij vinden dat dat anders kan! Met onze visie op ‘Zero Admin’ willen wij die handmatige handelingen juist tot een minimum beperken. 

Onze Finance & Control Consultants worden getraind om mee te denken over de financiële bedrijfsprocessen en om te herkennen welke processen hierin geautomatiseerd kunnen worden. In (link blog 2) kun je lezen hoe onze Finance & Control Consultant Brecht Versteegh bij een Business Intelligence traject betrokken is en wat dit de organisatie uiteindelijk heeft opgeleverd.

Ben jij nieuwsgierig wat de Finance Professionals van Verhoeve voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Of word jij graag een ‘financial of the future’? Neem contact met ons op.

Nieuws & ervaringen van traineeships

Vanuit de Quoratio Groep zien we gemeenten regelmatig worstelen met de vraag naar jeugdzorg en de aanwezige bureaucratie. Er moet meer gedaan worden in minder tijd en veelal is er nog geen sprake van een vertrouwensrelatie met de gemeenten. Onze trainees en consultants worden regelmatig ingezet om registraties te corrigeren, achterstanden op toewijzingen weg te werken en in algemene zin de administratie te ontlasten. Dat kunnen collega’s vanuit onze business unit Sociaal Domein & Uitkeringen (Quoratio) zijn, of vanuit de unit Healthcare (Zorgon). En in sommige gevallen werken ze zelfs samen.
 Je bent net afgestudeerd van het mbo, hbo of wo en klaar om het werkveld in te gaan. Of misschien ben je wel gestopt met je opleiding, maar wil je graag ergens aan de slag om te werken en te leren. Wat doe je dan? Misschien is de term ‘traineeship’ in je zoektocht weleens gevallen. Maar hoe weet je of je het juiste traineeship gevonden hebt? En waar moet je op letten bij zo’n traineeship? Wat zijn de eisen? Is dat niet gewoon hetzelfde als een internship? In dit blog geven we antwoord op al je vragen! 
We leven in een wereld waarbij de dagen voorbijvliegen. Dagelijks worden we blootgesteld aan heel veel keuzes, kansen en mogelijkheden. Fear of missing out is een gevoel wat bij veel mensen heerst. We willen niets missen en vergelijken onszelf bewust en onbewust met anderen. In mijn omgeving merk ik dat veel mensen zich laten meeslepen in de dagelijkse sneltrein. Zeker nu de wereld weer langzaam opengaat, stroomt de agenda weer vol met sociale activiteiten. Maar hoe weet je zeker dat je in de juiste (snel)trein zit?

De Quoratio Groep heeft twee jaar op rij een FD Gazellen-award gewonnen in de categorie grote bedrijven.

Login

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, zonder daarbij persoonsgegevens te verwerken