Nieuws

Een leven lang leren – ook bij Quoratio

Werk verandert sneller dan ooit tevoren en digitalisering speelt daarin een prominente rol, waardoor een leven lang leren steeds belangrijker wordt. Vooral in de westerse wereld is er sprake van een echte transformatie, die op dit moment heel snel verloopt. Leidde de stoommachine in de achttiende eeuw tot industrialisatie en massaproductie, nu zorgt de informatie- en communicatietechnologie voor een digitale revolutie.

Dat betekent onder meer dat werk verschuift van "verwerken" naar "controleren en adviseren". Machines gaan veel handmatige, transactionele taken overnemen van mensen. Dat betekent dat al diegenen die dit type taken momenteel uitvoeren, op termijn andere werkzaamheden moeten gaan doen. En dat vraagt in alle gevallen om andere competenties.

21st Century Skills

Die nieuwe competenties staan bekend als "21st Century Skills". Vaardigheden op het gebied van communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering, kritisch en creatief denken, informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden. Het gaat om een mix van harde en zachte skills, die voor medewerkers op ieder niveau steeds belangrijker worden.

Het blijkt voor veel organisaties nog best lastig om werk te maken van "een leven lang leren". Zo blijkt uit onderzoek dat het opleidingsbudget bij veel bedrijven niet volledig wordt aangesproken, doordat hiervoor te weinig belangstelling is onder medewerkers. Bij die bedrijven is een cultuuromslag nodig om alle betrokkenen ervan te overtuigen dat permanente educatie niet langer vrijblijvend is. Het verwerven van deze nieuwe skills mag geen vrijblijvende zaak zijn, maar vraagt van iedere organisatie een structurele en strategische benadering.

Leven lang leren is culturele norm

Dat geldt ook voor een organisatie als Quoratio, met name omdat we als specialist in advies, detachering en outsourcing voorop willen lopen in wat de markt van ons verwacht. Daarom is de wil om te blijven leren en ontwikkelen bij ons niet iets vrijblijvends, maar de culturele norm.

Als je bij ons werkt, is het dan ook niet de vraag of je je verder gaat ontwikkelen, maar hoe je dat gaat doen. Daarbij kijken we enerzijds naar wat de markt nu en in de toekomst nodig heeft en daar spelen we op in. Anderzijds kijken we naar de individuele behoefte van de Quoratio professional en hoe de persoonlijke doelen te realiseren zijn.

Uitgangspunt is een structurele en geïntegreerde aanpak. Met andere woorden: we bieden niet allerlei losstaande trainingen en opleidingen aan, maar een gestructureerd pakket dat gebaseerd is op een duidelijk ontwikkelplan. Op die manier kan een medewerker zichzelf ontwikkelen in een richting waar zijn of haar interesse naar uit gaat en tegelijkertijd zorgen voor echte meerwaarde voor de klant. En dat is uiteindelijk de essentie van een leven lang leren.

Patty van Ravenswaay
Opleidingsmanager bij Quoratio

Nieuws & ervaringen van traineeships

Krijgen urgente cliënten altijd voorrang op cliënten die al 4 jaar op de wachtlijst staan? Zomaar een vraag waar je als zorgbemiddelaar mee te maken krijgt. Bij Zorgon vinden we dat zorgbemiddeling echt een vak is. Daarom starten we binnenkort met een één-jarig traineeship over zorgbemiddeling. Wil jij graag een cliënt met een zorgvraag op het juiste moment zorg bieden? Ontdek of het Traineeship Zorgbemiddeling bij jou past. 
Veel uitzendkrachten, geen grip op de personeelskosten, vertroebeling van de rollen en een onderlinge cultuur van naar elkaar wijzen. Een mooie uitdaging voor ons binnen een van de verpleeghuizen van een Nederlandse VVT-organisatie. Het doel? Iedereen, van teamleider tot planner, de tools bieden om hun eigenaarschap te herpakken. En dat lukte!
De zorgadministratie werd voorheen vaak uitgevoerd door medewerkers die, na jarenlang in de zorg te hebben gewerkt, de overstap maakten naar een bureaufunctie. Maar dat is enorm aan het veranderen. Tegenwoordig kiezen mensen voor het vak zorgadministratie en komt er veel specifieke kennis en expertise bij kijken. Met Zero Admin als stip op de horizon groeit en ontwikkelt het vak van zorgadministrateur in een razendsnel tempo. 

De Quoratio Groep heeft twee jaar op rij een FD Gazellen-award gewonnen in de categorie grote bedrijven.

Login

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, zonder daarbij persoonsgegevens te verwerken